Comprovació de copies

Registre ultima copia quality

Wed May 27 02:10:06 CEST 2020 Inici sincronitzacio a NAS
Wed May 27 02:24:46 CEST 2020 final sincronitzacio a NAS

Ultims fitxers modficiats copia de quality

-rw-rw-rw-+ 1 qemical emartinez 612352 May 27 02:11 probus/pc/IMPLOQ

copies diaries quality

c_2017_10_31__00_00_26
c_2017_11_30__00_00_01
c_2017_12_31__00_00_10
c_2018_01_31__00_00_04
c_2018_02_28__00_00_19
c_2018_03_31__00_00_05
c_2018_04_30__00_00_07
c_2018_05_31__00_00_04
c_2018_06_30__00_00_03
c_2018_07_31__00_00_17
c_2018_08_31__00_00_19
c_2018_09_30__00_00_01
c_2018_10_31__00_00_04
c_2018_11_30__00_00_14
c_2018_12_31__00_00_14
c_2019_01_31__00_00_21
c_2019_02_28__00_00_15
c_2019_03_31__00_00_00
c_2019_04_30__00_00_18
c_2019_05_31__00_00_19
c_2019_06_30__00_00_27
c_2019_07_31__00_00_18
c_2019_08_31__00_00_23
c_2019_09_30__00_00_15
c_2019_10_31__00_00_13
c_2019_11_30__00_00_01
c_2019_12_31__00_00_09
c_2020_01_31__00_00_26
c_2020_02_29__00_00_09
c_2020_03_31__00_00_22
c_2020_04_04__00_00_10
c_2020_04_11__00_00_25
c_2020_04_18__00_00_18
c_2020_04_25__00_00_05
c_2020_04_30__00_00_26
c_2020_05_01__00_00_13
c_2020_05_02__00_00_08
c_2020_05_03__00_00_21
c_2020_05_04__00_00_05
c_2020_05_05__00_00_14
c_2020_05_06__00_00_26
c_2020_05_07__00_00_28
c_2020_05_08__00_00_25
c_2020_05_09__00_00_23
c_2020_05_10__00_00_25
c_2020_05_11__00_00_19
c_2020_05_12__00_00_13
c_2020_05_13__00_00_03
c_2020_05_14__00_00_09
c_2020_05_15__00_00_18
c_2020_05_16__00_00_05
c_2020_05_17__00_00_12
c_2020_05_18__00_00_05
c_2020_05_19__00_00_10
c_2020_05_20__00_00_19
c_2020_05_21__00_00_01
c_2020_05_22__00_00_23
c_2020_05_23__00_00_05
c_2020_05_24__00_00_19
c_2020_05_25__00_00_26
c_2020_05_26__00_00_09
c_2020_05_27__00_00_00

Registre ultima copia qc2

Wed May 27 02:00:02 CEST 2020 Inici sincronitzacio a NAS
Wed May 27 03:28:56 CEST 2020 Final sincronitzacio a NAS

Ultims fitxers modificats copia de qc2

total 334576
-rw-r--r--+ 1 root root    57 May 27 02:00 copia-nas.log
-rw-r--r--+ 1 root root   21707 May 27 02:00 ldap.ldif.gz
-rw-r--r--+ 1 root root 20575749 May 27 02:01 qc.sql.gz
-rw-r--r--+ 1 root root  1261241 May 27 02:01 quemical.sql.gz
-rw-r--r--+ 1 root root  2782566 May 27 02:03 manteniment.sql.gz
-rw-r--r--+ 1 root root  2074295 May 27 02:04 hr.sql.gz
-rw-r--r--+ 1 root root  2071747 May 27 02:04 sql.sql.gz
-rw-r--r--+ 1 root root  1787082 May 27 02:05 psql.sql.gz
-rw-r--r--+ 1 root root  4262162 May 27 02:05 methods.sql.gz
-rw-r--r--+ 1 root root  6216371 May 27 02:05 commercial.sql.gz
-rw-r--r--+ 1 root root  1438866 May 27 02:06 sii.sql.gz
-rw-r--r--+ 1 root root 69855331 May 27 02:09 quality.sql.gz
-rw-r--r--+ 1 root root 17679827 May 27 02:10 purity.sql.gz
-rw-r--r--+ 1 root root  3608531 May 27 02:11 logbook.sql.gz
-rw-r--r--+ 1 root root  1740123 May 27 02:11 photos.sql.gz
-rw-r--r--+ 1 root root  5455816 May 27 02:11 qa.sql.gz
-rw-r--r--+ 1 root root  229612 May 27 02:11 containers.sql.gz
-rw-r--r--+ 1 root root   24603 May 27 02:11 production.sql.gz
-rw-r--r--+ 1 root root   87685 May 27 02:12 rd.sql.gz
-rw-r--r--+ 1 root root  314305 May 27 02:12 mayanedms.sql.gz
-rw-r--r--+ 1 root root 28318013 May 27 02:12 sds.sql.gz
-rw-r--r--+ 1 root root   68111 May 27 02:12 purchasing.sql.gz
-rw-r--r--+ 1 root root   44554 May 27 02:12 assets.sql.gz
-rw-r--r--+ 1 root root   30258 May 27 02:12 news.sql.gz
-rw-r--r--+ 1 root root  515031 May 27 02:12 technical.sql.gz
-rw-r--r--+ 1 root root  123273 May 27 02:12 third.sql.gz
-rw-r--r--+ 1 root root 171964711 May 27 02:13 mysql.sql.gz

copies diaries qc2

c_2017_10_31__00_00_26
c_2017_11_30__00_00_01
c_2017_12_31__00_00_10
c_2018_01_31__00_00_04
c_2018_02_28__00_00_19
c_2018_03_31__00_00_05
c_2018_04_30__00_00_07
c_2018_05_31__00_00_04
c_2018_06_30__00_00_03
c_2018_07_31__00_00_17
c_2018_08_31__00_00_19
c_2018_09_30__00_00_01
c_2018_10_31__00_00_04
c_2018_11_30__00_00_14
c_2018_12_31__00_00_14
c_2019_01_31__00_00_21
c_2019_02_28__00_00_15
c_2019_03_31__00_00_00
c_2019_04_30__00_00_18
c_2019_05_31__00_00_19
c_2019_06_30__00_00_27
c_2019_07_31__00_00_18
c_2019_08_31__00_00_23
c_2019_09_30__00_00_15
c_2019_10_31__00_00_13
c_2019_11_30__00_00_01
c_2019_12_31__00_00_09
c_2020_01_31__00_00_26
c_2020_02_29__00_00_09
c_2020_03_31__00_00_22
c_2020_04_04__00_00_10
c_2020_04_11__00_00_25
c_2020_04_18__00_00_18
c_2020_04_25__00_00_05
c_2020_04_30__00_00_26
c_2020_05_01__00_00_13
c_2020_05_02__00_00_08
c_2020_05_03__00_00_21
c_2020_05_04__00_00_05
c_2020_05_05__00_00_14
c_2020_05_06__00_00_26
c_2020_05_07__00_00_28
c_2020_05_08__00_00_25
c_2020_05_09__00_00_23
c_2020_05_10__00_00_25
c_2020_05_11__00_00_19
c_2020_05_12__00_00_13
c_2020_05_13__00_00_03
c_2020_05_14__00_00_09
c_2020_05_15__00_00_18
c_2020_05_16__00_00_05
c_2020_05_17__00_00_12
c_2020_05_18__00_00_05
c_2020_05_19__00_00_10
c_2020_05_20__00_00_19
c_2020_05_21__00_00_01
c_2020_05_22__00_00_23
c_2020_05_23__00_00_05
c_2020_05_24__00_00_19
c_2020_05_25__00_00_26
c_2020_05_26__00_00_09
c_2020_05_27__00_00_00