Comprovació de copies

Registre ultima copia quality

Fri Dec 13 14:10:01 CET 2019 Inici sincronitzacio a NAS
Fri Dec 13 14:17:42 CET 2019 final sincronitzacio a NAS

Ultims fitxers modficiats copia de quality

-rw-rw-rw-+ 1 qemical emartinez 5802496 Dec 13 14:10 probus/qc/PRODUC

copies diaries quality

c_2017_10_31__00_00_26
c_2017_11_30__00_00_01
c_2017_12_31__00_00_10
c_2018_01_31__00_00_04
c_2018_02_28__00_00_19
c_2018_03_31__00_00_05
c_2018_04_30__00_00_07
c_2018_05_31__00_00_04
c_2018_06_30__00_00_03
c_2018_07_31__00_00_17
c_2018_08_31__00_00_19
c_2018_09_30__00_00_01
c_2018_10_31__00_00_04
c_2018_11_30__00_00_14
c_2018_12_31__00_00_14
c_2019_01_31__00_00_21
c_2019_02_28__00_00_15
c_2019_03_31__00_00_00
c_2019_04_30__00_00_18
c_2019_05_31__00_00_19
c_2019_06_30__00_00_27
c_2019_07_31__00_00_18
c_2019_08_31__00_00_23
c_2019_09_30__00_00_15
c_2019_10_26__00_00_05
c_2019_10_31__00_00_13
c_2019_11_02__00_00_18
c_2019_11_09__00_00_06
c_2019_11_16__00_00_25
c_2019_11_17__00_00_26
c_2019_11_18__00_00_26
c_2019_11_19__00_00_28
c_2019_11_20__00_00_00
c_2019_11_21__00_00_02
c_2019_11_22__00_00_03
c_2019_11_23__00_00_05
c_2019_11_24__00_00_08
c_2019_11_25__00_00_12
c_2019_11_26__00_00_14
c_2019_11_27__00_00_19
c_2019_11_28__00_00_24
c_2019_11_29__00_00_00
c_2019_11_30__00_00_01
c_2019_12_01__00_00_03
c_2019_12_02__00_00_05
c_2019_12_03__00_00_05
c_2019_12_04__00_00_08
c_2019_12_05__00_00_11
c_2019_12_06__00_00_13
c_2019_12_07__00_00_15
c_2019_12_08__00_00_19
c_2019_12_09__00_00_22
c_2019_12_10__00_00_23
c_2019_12_11__00_00_25
c_2019_12_12__00_00_01
c_2019_12_13__00_00_04
c_2019_12_14__00_00_08

Registre ultima copia qc2

Fri Dec 13 14:00:01 CET 2019 Inici sincronitzacio a NAS
Fri Dec 13 14:29:59 CET 2019 Final sincronitzacio a NAS

Ultims fitxers modificats copia de qc2

total 266764
-rw-r--r--+ 1 root root    56 Dec 13 14:00 copia-nas.log
-rw-r--r--+ 1 root root   17832 Dec 13 14:00 ldap.ldif.gz
-rw-r--r--+ 1 root root 19309760 Dec 13 14:01 qc.sql.gz
-rw-r--r--+ 1 root root  1196348 Dec 13 14:01 quemical.sql.gz
-rw-r--r--+ 1 root root  1888427 Dec 13 14:01 manteniment.sql.gz
-rw-r--r--+ 1 root root  1820145 Dec 13 14:02 hr.sql.gz
-rw-r--r--+ 1 root root  1672993 Dec 13 14:02 sql.sql.gz
-rw-r--r--+ 1 root root  3388432 Dec 13 14:02 methods.sql.gz
-rw-r--r--+ 1 root root  5088287 Dec 13 14:02 commercial.sql.gz
-rw-r--r--+ 1 root root  1248396 Dec 13 14:02 sii.sql.gz
-rw-r--r--+ 1 root root 58030544 Dec 13 14:02 quality.sql.gz
-rw-r--r--+ 1 root root 16366428 Dec 13 14:03 purity.sql.gz
-rw-r--r--+ 1 root root  2526164 Dec 13 14:04 logbook.sql.gz
-rw-r--r--+ 1 root root  428045 Dec 13 14:04 photos.sql.gz
-rw-r--r--+ 1 root root  4156238 Dec 13 14:04 qa.sql.gz
-rw-r--r--+ 1 root root  145175 Dec 13 14:04 containers.sql.gz
-rw-r--r--+ 1 root root   23344 Dec 13 14:04 production.sql.gz
-rw-r--r--+ 1 root root  176090 Dec 13 14:04 mayanedms.sql.gz
-rw-r--r--+ 1 root root 155640384 Dec 13 14:04 mysql.sql.gz

copies diaries qc2

c_2017_10_31__00_00_26
c_2017_11_30__00_00_01
c_2017_12_31__00_00_10
c_2018_01_31__00_00_04
c_2018_02_28__00_00_19
c_2018_03_31__00_00_05
c_2018_04_30__00_00_07
c_2018_05_31__00_00_04
c_2018_06_30__00_00_03
c_2018_07_31__00_00_17
c_2018_08_31__00_00_19
c_2018_09_30__00_00_01
c_2018_10_31__00_00_04
c_2018_11_30__00_00_14
c_2018_12_31__00_00_14
c_2019_01_31__00_00_21
c_2019_02_28__00_00_15
c_2019_03_31__00_00_00
c_2019_04_30__00_00_18
c_2019_05_31__00_00_19
c_2019_06_30__00_00_27
c_2019_07_31__00_00_18
c_2019_08_31__00_00_23
c_2019_09_30__00_00_15
c_2019_10_26__00_00_05
c_2019_10_31__00_00_13
c_2019_11_02__00_00_18
c_2019_11_09__00_00_06
c_2019_11_16__00_00_25
c_2019_11_17__00_00_26
c_2019_11_18__00_00_26
c_2019_11_19__00_00_28
c_2019_11_20__00_00_00
c_2019_11_21__00_00_02
c_2019_11_22__00_00_03
c_2019_11_23__00_00_05
c_2019_11_24__00_00_08
c_2019_11_25__00_00_12
c_2019_11_26__00_00_14
c_2019_11_27__00_00_19
c_2019_11_28__00_00_24
c_2019_11_29__00_00_00
c_2019_11_30__00_00_01
c_2019_12_01__00_00_03
c_2019_12_02__00_00_05
c_2019_12_03__00_00_05
c_2019_12_04__00_00_08
c_2019_12_05__00_00_11
c_2019_12_06__00_00_13
c_2019_12_07__00_00_15
c_2019_12_08__00_00_19
c_2019_12_09__00_00_22
c_2019_12_10__00_00_23
c_2019_12_11__00_00_25
c_2019_12_12__00_00_01
c_2019_12_13__00_00_04
c_2019_12_14__00_00_08