Comprovació de copies

Registre ultima copia quality

Wed Oct 16 14:10:01 CEST 2019 Inici sincronitzacio a NAS
Wed Oct 16 14:13:47 CEST 2019 final sincronitzacio a NAS

Ultims fitxers modficiats copia de quality

-rw-rw-rw-+ 1 almacen users 2465 Oct 16 14:10 probus/spool/almacen/Q067BAR.pdf

copies diaries quality

c_2017_10_31__00_00_26
c_2017_11_30__00_00_01
c_2017_12_31__00_00_10
c_2018_01_31__00_00_04
c_2018_02_28__00_00_19
c_2018_03_31__00_00_05
c_2018_04_30__00_00_07
c_2018_05_31__00_00_04
c_2018_06_30__00_00_03
c_2018_07_31__00_00_17
c_2018_08_31__00_00_19
c_2018_09_30__00_00_01
c_2018_10_31__00_00_04
c_2018_11_30__00_00_14
c_2018_12_31__00_00_14
c_2019_01_31__00_00_21
c_2019_02_28__00_00_15
c_2019_03_31__00_00_00
c_2019_04_30__00_00_18
c_2019_05_31__00_00_19
c_2019_06_30__00_00_27
c_2019_07_31__00_00_18
c_2019_08_24__00_00_05
c_2019_08_31__00_00_23
c_2019_09_07__00_00_10
c_2019_09_14__00_00_04
c_2019_09_19__00_00_17
c_2019_09_20__00_00_21
c_2019_09_21__00_00_24
c_2019_09_22__00_00_27
c_2019_09_23__00_00_29
c_2019_09_24__00_00_29
c_2019_09_25__00_00_02
c_2019_09_26__00_00_05
c_2019_09_27__00_00_08
c_2019_09_28__00_00_13
c_2019_09_29__00_00_14
c_2019_09_30__00_00_15
c_2019_10_01__00_00_14
c_2019_10_02__00_00_15
c_2019_10_03__00_00_19
c_2019_10_04__00_00_21
c_2019_10_05__00_00_23
c_2019_10_06__00_00_26
c_2019_10_07__00_00_28
c_2019_10_08__00_00_28
c_2019_10_09__00_00_02
c_2019_10_10__00_00_06
c_2019_10_11__00_00_10
c_2019_10_12__00_00_12
c_2019_10_13__00_00_15
c_2019_10_14__00_00_22
c_2019_10_15__00_00_25
c_2019_10_16__00_00_28

Registre ultima copia qc2

Wed Oct 16 14:00:01 CEST 2019 Inici sincronitzacio a NAS
Wed Oct 16 14:22:44 CEST 2019 Final sincronitzacio a NAS

Ultims fitxers modificats copia de qc2

total 253140
-rw-r--r--+ 1 root root    57 Oct 16 14:00 copia-nas.log
-rw-r--r--+ 1 root root   17422 Oct 16 14:00 ldap.ldif.gz
-rw-r--r--+ 1 root root 18868072 Oct 16 14:00 qc.sql.gz
-rw-r--r--+ 1 root root  856361 Oct 16 14:00 quemical.sql.gz
-rw-r--r--+ 1 root root  1747680 Oct 16 14:00 manteniment.sql.gz
-rw-r--r--+ 1 root root  1557374 Oct 16 14:00 hr.sql.gz
-rw-r--r--+ 1 root root  1511247 Oct 16 14:00 sql.sql.gz
-rw-r--r--+ 1 root root  3041543 Oct 16 14:00 methods.sql.gz
-rw-r--r--+ 1 root root  4655815 Oct 16 14:00 commercial.sql.gz
-rw-r--r--+ 1 root root  1174960 Oct 16 14:00 sii.sql.gz
-rw-r--r--+ 1 root root 56454256 Oct 16 14:01 quality.sql.gz
-rw-r--r--+ 1 root root 16016736 Oct 16 14:01 purity.sql.gz
-rw-r--r--+ 1 root root  2229596 Oct 16 14:01 logbook.sql.gz
-rw-r--r--+ 1 root root  325961 Oct 16 14:01 photos.sql.gz
-rw-r--r--+ 1 root root  3728696 Oct 16 14:01 qa.sql.gz
-rw-r--r--+ 1 root root  127674 Oct 16 14:01 containers.sql.gz
-rw-r--r--+ 1 root root   22866 Oct 16 14:01 production.sql.gz
-rw-r--r--+ 1 root root  129278 Oct 16 14:01 mayanedms.sql.gz
-rw-r--r--+ 1 root root 146707411 Oct 16 14:02 mysql.sql.gz

copies diaries qc2

c_2017_10_31__00_00_26
c_2017_11_30__00_00_01
c_2017_12_31__00_00_10
c_2018_01_31__00_00_04
c_2018_02_28__00_00_19
c_2018_03_31__00_00_05
c_2018_04_30__00_00_07
c_2018_05_31__00_00_04
c_2018_06_30__00_00_03
c_2018_07_31__00_00_17
c_2018_08_31__00_00_19
c_2018_09_30__00_00_01
c_2018_10_31__00_00_04
c_2018_11_30__00_00_14
c_2018_12_31__00_00_14
c_2019_01_31__00_00_21
c_2019_02_28__00_00_15
c_2019_03_31__00_00_00
c_2019_04_30__00_00_18
c_2019_05_31__00_00_19
c_2019_06_30__00_00_27
c_2019_07_31__00_00_18
c_2019_08_24__00_00_05
c_2019_08_31__00_00_23
c_2019_09_07__00_00_10
c_2019_09_14__00_00_04
c_2019_09_19__00_00_17
c_2019_09_20__00_00_21
c_2019_09_21__00_00_24
c_2019_09_22__00_00_27
c_2019_09_23__00_00_29
c_2019_09_24__00_00_29
c_2019_09_25__00_00_02
c_2019_09_26__00_00_05
c_2019_09_27__00_00_08
c_2019_09_28__00_00_13
c_2019_09_29__00_00_14
c_2019_09_30__00_00_15
c_2019_10_01__00_00_14
c_2019_10_02__00_00_15
c_2019_10_03__00_00_19
c_2019_10_04__00_00_21
c_2019_10_05__00_00_23
c_2019_10_06__00_00_26
c_2019_10_07__00_00_28
c_2019_10_08__00_00_28
c_2019_10_09__00_00_02
c_2019_10_10__00_00_06
c_2019_10_11__00_00_10
c_2019_10_12__00_00_12
c_2019_10_13__00_00_15
c_2019_10_14__00_00_22
c_2019_10_15__00_00_25
c_2019_10_16__00_00_28